Aluehallintovirasto havaitsi puutteita

Kirjoittajan kuva
Written By admin

Vuonna 2022 aluehallintovirastolle tehtiin yhteensä 45 luotonantajien toimintaan liittyvää epäkohtailmoitusta, missä oli selvää nousua edellisvuoden 34 epäkohtailmoitukseen nähden. Tämän vuoden heinäkuussa sekä valvonta että rekisteri siirtyvät Finanssivalvonnalle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoi valtakunnallisesti kuluttajaluottoja myöntäviä luotonantajia ja vertaislainavälittäjiä. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee niiden rekisteröinnit.

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien valvonnassa havaittiin puutteita kuluttajansuojalainsäädännön noudattamisessa

Vuonna 2022 aluehallintovirastolle tehtiin yhteensä 45 valvontaan liittyvää epäkohtailmoitusta, missä oli selvää nousua edellisvuoden 34 epäkohtailmoitukseen nähden. Kaikkien valvonta-asioiden käsittelyaika oli keskimäärin 66 päivää. Aluehallintovirasto ratkaisi esittelystä annetut valvontapäätökset alle yhdeksän kuukauden käsittelyaikatavoitteessa.

Valvontapäätöksissä kiinnitettiin luotonantajien huomiota kuluttajansuojalain tai hyvän luotonantotavan mukaiseen menettelyyn esimerkiksi hintakattosääntelyn noudattamisessa, luottokelpoisuuden arvioinnissa, jatkuvan luoton rajoittamisessa ja tiedusteluihin vastaamisessa.

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti

Aluehallintoviraston rekisteriin oli merkitty 50 toiminnan harjoittajaa 31.12.2022. Rekisteröintiasioita käsiteltiin yhteensä 33 kappaletta, joista uusia hyväksyttyjä rekisteröintejä oli 7. Rekisteristä poistettiin 13 toimijaa vuoden 2022 aikana. Uusien rekisteröinti-ilmoitusten käsittelyaika oli keskimäärin 49 päivää. Käsittelyaikaan vaikuttivat toimijoiden puutteelliset selvitykset ja viivästykset niiden toimittamisessa.

Aluehallintovirasto on tarkistanut rekisteriin merkittyjen tietojen ajantasaisuuden ja toimijoiden luotettavuuden. Virasto on ottanut yhteyttä sellaisiin rekisteröityihin toiminnan harjoittajiin, joissa on havaittu vastuuhenkilömuutoksia tai edellisestä luotettavuustarkistuksesta on kulunut yli vuosi aikaa. Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan ylintä johtoa, esimerkiksi toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä tai henkilöä, joka omistaa vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön osakkeista. Valvonnassa havaittiin puutteita muutostietojen ilmoittamisessa. Aluehallintovirasto kiinnitti luotonantajien huomiota kyseisen velvoitteen noudattamiseen kaikille toimijoille suunnatulla ohjauskirjeellä.

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteri ja valvonta siirtyvät 1.7.2023 Finanssivalvonnalle

Aluehallintovirasto valmistautui myös rekisterin ja valvonnan siirtoon Finanssivalvonnalle 1.7.2023. Virasto osallistui lisäksi useisiin kuluttajansuojaa koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmistelutyöhön.

Aluehallintovirasto valvoo, että luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät noudattavat toiminnassaan kuluttajansuojalakia ja hyvää luotonantotapaa sekä ovat rekisteröityneitä ja täyttävät rekisteröinnin edellytykset. Virasto turvaa osaltaan palveluiden lainmukaisuutta luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien asiakkaille sekä yhtäläiset toimintamahdollisuudet alan toimijoille.

Panttilainauslaitosten valvonta ja toimiluvat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti myös panttilainauslaitoksia ja myöntää niiden toimiluvat. Vuonna 2022 ei myönnetty uusia toimilupia panttilainauslaitoksille. Panttilainauslaitoksista ei myöskään tehty aluehallintovirastolle epäkohtailmoituksia vuonna 2022.

Panttilainauslaitosten valvonnassa tehtiin vuosittain toistuvaa tilinpäätösvalvontaa, mihin yhdistettiin omistajien ja hallintohenkilöiden luotettavuuteen ja sopivuuteen liittyvää valvontaa. Tilinpäätökset olivat asianmukaiset eikä valvonnassa muutoinkaan havaittu poikkeamia.

Aluehallintovirasto valvoo, että panttilainauslaitokset noudattavat toiminnassaan lakia panttilainauslaitoksista sekä täyttävät toimiluvan edellytykset. Virasto turvaa osaltaan palveluiden lainmukaisuutta panttilainauslaitosten asiakkaille sekä yhtäläiset toimintamahdollisuudet alan toimijoille. 

Lisätietoa panttilainauslaitosten valvonnasta ja toimiluvista löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.


Muuta mielenkiintoista luettavaa:

Etätyö – Uusi normaali?

Etätyö on tullut pysyväksi vaihtoehdoksi pandemian myötä. Se on mahdollistanut joustavamman työskentelyn ja vähentänyt aikaa ja kustannuksia matkustamiseen. Etätyön avulla työntekijät voivat työskennellä turvallisesti mistä tahansa ja säilyttää samalla tuottavuutensa. Mutta kuinka pysyvästi tämä uusi normaali tulee olemaan?

DIGITALISAATIO ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Kaiken kaikkiaan internetin vallankumous on muuttanut tapaamme elää ja toimia merkittävästi. Digitalisaatio on tullut jäädäkseen, ja sen vaikutukset jatkavat kehittymistään tulevaisuudessa. On tärkeää ymmärtää digitaalisen maailman mahdollisuudet ja haasteet ja pyrkiä hyödyntämään niitä vastuullisesti.

Miksi valita Rahalaitos?

Rahalaitos on yksi Suomen suosituimmista lainojen kilpailutuspalveluista, joka auttaa sinua löytämään parhaan lainatarjouksen nopeasti ja helposti. Rahalaitoksen kautta voit kilpailuttaa lainasi useilla eri rahoitusyhtiöillä samanaikaisesti, ja saat tarjoukset nopeasti. Rahalaitoksen palvelu on täysin ilmainen, ja sen käyttäminen ei sido sinua mihinkään.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi (SEO) tarkoittaa verkkosivuston optimointia siten, että se nousee hakutuloksissa korkeammalle ja saa enemmän näkyvyyttä hakukoneissa, kuten Google. Tärkein tavoite on lisätä verkkosivuston liikennettä ja parantaa sen näkyvyyttä potentiaalisille asiakkaille. SEO:n avulla verkkosivusto voi kilpailla tehokkaammin muiden saman alan sivustojen kanssa ja saada enemmän kävijöitä ja potentiaalisia asiakkaita.

Jätä kommentti