Pääekonomistin kommentti: Kotitalouksien luottamus ehkä liiankin pessimistinen – valoa tunnelin päässä jo näkyvissä

Kirjoittajan kuva
Written By admin

Kotitalouksien taloustunnelmat olivat edelleen vaisuja helmikuussa. Luottamuksessa ei nähty elpymistä, vaan jopa lievää heikkenemistä. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mielestä kotitalouksien arvio taloudesta on ehkä jopa liian pessimistinen

Helmikuussa 19 prosenttia vastaajista arvioi, että Suomen taloustilanne tulee paranemaan seuraavan vuoden aikana. Heikkenemistä odotti 40 prosenttia vastaajista.

”Kotitalouksien arvio Suomen makrotalouden kehityksestä on ehkä liiankin pessimistinen. Itse pitäisin varsin todennäköisenä, että suhdannekehitys kääntyy jo selvästi nykyistä paremmaksi vuoden kuluessa”, arvioi Appelqvist.

Myös oman talouden nykytila koettiin edelleen varsin kehnoksi. Sen sijaan odotukset oman taloustilanteen kehittymisestä jatkossa ovat piristyneet alkuvuodesta huomattavasti ja ylittävät jopa tavanomaisen tason.

”Selkeästi myönteisintä muuten heikoissa luottamuslukemissa on se, että kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä ovat valoisia. Todennäköisesti ihmisiä piristää ainakin näköala korkeana riehuneen inflaation laantumisesta ja lähestyvä korkotason lasku. Pidemmän päälle voidaan siten ennakoida myös yksityisen kulutuksen kehitykseen kaivattua piristymistä”, sanoo Appelqvist. 

Sen sijaan työssä käyvien vastaajien arvio omalle kohdalle kohdistuvasta työttömyysriskistä oli edelleen kohtalaisen korkea. Koronanpandemian alkuvaihetta lukuun ottamatta yhtä korkeita lukemia ei ole mitattu vuosiin. ”Kotitalouden ovat oikeassa siinä, että tilanne on työmarkkinoilla heikentynyt. Toisaalta liiallista synkkyyttä on näiltäkin osin syytä välttää, eikä virallisista työllisyystilastoista löydy toistaiseksi merkkejä kuin melko lievästä taantumasta. Juuri nyt kotitaloudet ovat aika epäileväisiä, mikä latistaa myös kulutuksen näkymiä erityisesti kalliimpien ostosten suhteen. Epävarmuus suhdannekehityksestä ruokkiin kotitalouksien varovaisuutta, mutta valoa alkaa silti olla pikkuhiljaa näkyvissä tunnelin päässä. Uskon, että palkkojen ostovoiman elpyminen tulee selvästi piristämään tunnelmia vuoden edetessä”, arvioi Appelqvist.

Oman talouden nykytila

Oman talouden hallinta on keskeinen osa jokapäiväistä elämäämme. Taloudellinen vakaus vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun, ja sen saavuttaminen vaatii tietoisia päätöksiä ja suunnitelmallisuutta. Tässä artikkelissa tarkastelemme perusteellisesti oman talouden nykytilaa ja annamme käytännönläheisiä neuvoja sen hallintaan.

Talousarvion merkitys

Talousarvion laatiminen on oman talouden hallinnan kulmakivi. Sen avulla saadaan selkeä kuva tuloista ja menoista, mikä auttaa rahankäytön suunnittelussa ja kontrolloinnissa. Tulojen ja menojen tarkka seuranta on tässä prosessissa välttämätöntä. Kun tiedät, mihin rahasi kuluvat, voit tehdä tietoisia päätöksiä taloudellisista tavoitteistasi.

Säästäminen ja sijoittaminen

Säästäminen on perusta taloudelliselle turvalle. Aloittamalla säästämisen ja sijoittamisen ajoissa, voit rakentaa taloudellisen puskurin ja varautua tulevaisuuden tarpeisiin. Säästösuunnitelman laatiminen ja sijoittaminen harkittuihin kohteisiin ovat avainasemassa varallisuuden kasvattamisessa.

Velkojen hallinta

Velkojen hallinta on tärkeä osa taloudellista hyvinvointia. On suositeltavaa maksaa ensin korkeakorkoiset velat pois ja välttää uusien velkojen ottamista. Velkojen yhdistäminen ja järjestelmällinen takaisinmaksu auttavat pitämään talouden tasapainossa.

Kulutustottumusten tarkastelu

Kulutustottumusten tarkastelu auttaa ymmärtämään, missä voisi säästää. Pienilläkin muutoksilla arjen menoissa, kuten kahvin ostamisen vähentäminen tai julkisen liikenteen käyttäminen, voi olla merkittävä vaikutus talouteen. Turhien menojen karsiminen on tehokas tapa parantaa taloudellista tilannetta.

Taloudelliset tavoitteet

Aseta selkeät ja realistiset taloudelliset tavoitteet. Olipa kyseessä sitten asunnon hankinta, eläkesäästöt tai lapsen koulutusrahasto, tavoitteellinen säästäminen auttaa saavuttamaan päämäärät. Tavoitteiden säännöllinen seuranta ja päivittäminen pitävät sinut oikealla polulla.

Tulevaisuuteen varautuminen

Hätävararahaston kokoaminen, vakuutusten hankkiminen ja eläkesäästöjen aloittaminen ajoissa ovat tärkeitä toimenpiteitä tulevaisuuteen varautumisessa. Nämä toimet takaavat, että olet valmistautunut odottamattomiin tilanteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Hyödyntämällä digitaalisia työkaluja

Digitaaliset työkalut, kuten mobiilisovellukset budjetoinnin, sijoitusten hallintaan ja laskujen maksuun, ovat tehokkaita apuvälineitä talouden hallinnassa. Ne tarjoavat reaaliaikaista tietoa taloudellisesta tilanteestasi ja auttavat tekemään fiksuja päätöksiä.

Yhteenveto

Oman talouden nykytilan ymmärtäminen ja hallinta ovat avainasemassa taloudellisen vakauden saavuttamisessa. Kun noudatat näitä periaatteita ja hyödynnät käytettävissä olevia työkaluja, voit rakentaa vakaan taloudellisen pohjan ja nauttia elämästäsi enemmän.

Jätä kommentti